MAMSplus

Technológie ktoré hýbu svetom

Čo je naším cieľom

MAMSplus je inovatívna spoločnosť, ktorá spojila svoje pôsobenie s M-Technológiou (DSM-11, VAX/DSM od Digital-DEC, GT.M, ProFile/GT.M od FIS™, YottaDB , VistA EHR). V ďaľšom procese vývoja sme prešli k nadčasovým technológiám od medzinárodnej spoločnosti InterSystems Corp. MAMS garantuje poskytovanie služieb kľučovým partnerským vzťahom s InterSystems.

V akých oblastiach MAMS pôsobí

All In One MultiDataPlatform

Až polovica organizácií uvádza, že ich podnikanie bolo ovplyvnené tým, že ich údaje neboli k dispozícii včas. Hlavným dôvodom je závislosť infraštruktúr-ETL (Extract, Transform, Load) na presune dát medzi rôznymi aplikáciami a platformami. Elimináciu tohto javu zabezpečuje komplexná softverová technológia v rámci jediného produktu. Sú to riešenia pre digitálnu transformáciu, ktoré v sebe integrujú mimoriadny výkon, interoperabilitu, škálovateľnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, hladko spájajú pokročilú správu dát, konektivitu a analytické nástroje s flexibilnými možnostami nasadenia na podporu akejkoľvek kombinácie rozmiestnenia v cloude a na mieste. Riešenia, ktoré využívajú inteligentné analytické nástroje pre prácu v reálnom čase s aktuálnymi transakčnými dátami nad zdrojmi multidátových štruktúr. Dokážeme riešiť zložité problémy zákazníkov s výkonom a škálovateľnosťou rozsiahlych informačných systémov migráciou pôvodných aplikácií relačných databáz na našu pokrokovú technológiu, často aj bez zmeny hardverovej bázy.

Software

Naše produkty a riešenia využívajú organizácie a spoločnosti pre zdravotníctvo, ekonomiku a obchod, hutnícky a oceliarsky priemysel, vedu a výskum, financie, obranu a vnútro, školstvo a kultúru :

 • Špecializované analytické a transakčné systémy s horizontálnou a vertikálnou škálovateľnostou pre BIG multidata, alternatívne systémy k In-Memory DB.
 • Elektronický informačný systém WebLIS/eLAB pre medicínske laboratória / biochémia, hematológia, histológia, imunológia, bakteriológia, serológia/ slúžiaci na zadávanie, získavanie, analýzu a archiváciu výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov cez verejný internet.
 • Informačný systém ODiCA pre komplexné obchodno-skladové procesy s podporou certifikovaných pracovísk eKASA.
 • Digitálne Repozitáre, znalostné databázy, knižničné systémy pre zdravotníctvo, vedu a výskum, školstvo a kultúru, vnútro a obrana.
 • Systémový integrátor a poskytovateľ služby MCS pre nemocničný IS MEDIS (Fakultná Nemocnica).
 • Systémový integrátor a poskytovateľ služby MCS pre komplexný IS DOPRAVA (oceliarsky a hutnícky priemysel).

Informačný systém ODiCA

MAMS ponúka integrovaný balík e-aplikácií pokrývajúcich oblasti automatizácie a riadenia skladových, obchodných a finančných transakcií a manažment inteligentných aktívnych analýz v reálnom čase. ODiCA je modulárny systém , ktorý obsahuje:

 • modul Odbyt
 • modul Financie
 • modul eKasa
 • modul Účtovníctvo
 • modul Analytics / BI aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

eKasaMamsPOS

eKasa je certifikovaný modul IS ODiCA, ktorý predstavuje oblasť predaja v hotovosti podľa aktuálne platných zákonov v SR. IS ODiCA Vám okrem riadenia eKASA pracovísk, umožňuje aj prevádzkovanie ekonomických, obchodných a analytických činností a to všetko na jednom mieste a v jednej platforme s možnostou bezproblémovej integrácie do iných informačnych systémov, alebo databáz.
 • eKasa podsystém prináša zákazníkom nasledovné možnosti
 • eKASA MamsPOS samostatné pracovisko, alebo neobmedzený počet v sieti
 • stabilná a rýchla prevádzka , riešenie off-line stavov automaticky alebo manuálne, obsluha bez zdržiavania a výpadkov
 • vysoká dostupnosť 7x24 HA, nepretržitá prevádzka bez veľkých nákladov
 • rozširovateľnost , škálovateľnosť, ľahké integrovanie do centrálneho IS na inej platforme
 • zostava eKASA obsahuje PC, CHDU box 16GB, lpt Bixolon, Epson, zariadenia - zobrazovací display, šuflík, váha, platobné terminály
 • HOT Servis formou vzdialenej správy, telefonické poradenstvo

Nadčasové pokrokové technológie

Nová budúcnosť All in One Multi-Data Platform

V súčasnom modernom svete tradičné aplikácie a technológie už strácajú ďaľśí priestor pre svoj rozvoj. Našou cestou je vytvárať technológie odolné do budúcnosti, ktoré zjednocujú všetky dôležité funkcie pre súčasné aplikácie - napríklad modernú správu dát, interoperabilitu, súčasné spracovanie transakcií a analytiky, vysokú škálovateľnosť, prirodzený jazyk, otvorené štandardy. Jedným z kľúčov sú unikátne technológie , ktoré sú založené na jedinečnom systéme Caché, ktorý je základom jednotnej, architektonicky multi-modelovej platformy IRIS. Firma InterSystems, je držiteľom ISO 9001:2008 a mnohých medzinárodných ocenení

Medzinárodné hodnotenia a rating poprednych analytikov. Gartner,Inc zaradila IRIS do kvadrantu lídrov vo svojom hodnotení „Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems“, Forrester zaradila IRIS do do kategorie Strong Performers v oblasti translytických datových platforiem (The Forrester Wave™ ). IDC -Leader in the IDC MarketScape: European Electronic Healthcare Records 2020 Vendor Assessment, KLAS -špičková interoperabilná platforma roka 2019 a ďalší...

IRIS

Nová unikátna platforma IRIS stanovuje nový štandard pre tvorbu softvéru. IRIS je v súčasnosti jedinou komplexnou multidátovou platformou, ktorá prináša v rámci jediného produktu všetky dôležité funkcie pre rýchly vývoj náročných a kritických aplikácií v reálnom čase a eliminuje potrebu integrácie viacerých vývojových technológií. Aplikácie vyžadujú menej kódu, menej systémových prostriedkov a menej údržby. IRIS , produkt so spoločnou architektúrou, ponúka:

 • moderný multi-modelový a multi workload nástroj na správu dát
 • okrem iných prístupov aj vysoko výkonný SQL prístup ku všetkým dátovým typom
 • kvalitnú distribuovanú hybridnú transakčnú a analytickú databázu (HTAP)
 • vynikajúcu alternatívu pre In-Memory-DB a Key-Value Stores
 • otvorenú platformu na analýzu podporujúcu priemyselné štandardné API, ako sú UIMA , jazyk PMML
 • strojové učenie, prediktívnu analýzu, konektor na ApacheSpark
 • technológiu na skúmanie, prieskum textu
 • jednoduchú inštaláciu v cloude, vo vašej infraštruktúre alebo v hybridnom prostredí
 • vysoký výkon s jedinečnou kombináciou horizontálnej a vertikálnej škálovateľnosti
 • robustnú spoľahlivosť, bezpečnosť a stabilitu, high availability mirroring 7x24

IRIS umožňuje systémom pružne sa prispôsobovať rýchlo sa meniacim pracovným zaťaženiam, potrebám a podmienkam neustáleho rastu objemu údajov. Ide však o otvorené prostredie a môže sa integrovať s existujúcimi technológiami, ktoré sa už používajú v prostredí zákazníka. S IRIS dokážeme riešiť zložité problémy, poskytujeme prvotriednu podporu a vytvárame vysokú pridanú hodnotu. IRIS je extrémne spoľahlivý, mnoho krát rýchlejší ako tradičné databázy bez potreby veľkých investícií do hardverovej štruktúry, s minimálnymi požiadavkami na administráciu a bez obmedzenia bezpečnosti.

Kľúčovou chybou pri návrhu, realizácii a vedení projektov IT je, že ľudia predpokladajú, že musíte minúť milióny až miliardy, aby ste dosiahli pokrok v tejto oblasti . Úplne iným prístupom, ak použijete skutočne pokrokové technológie, môžete úplne zmeniť tento zaužívaný a tažko meniteľný postoj ľudí. Výsledky dnešné aj z minulosti tomu nasvedčujú. Najlepší spôsob ako odvrátiť recesiu je presadzovať inovácie a efektívnosť.

- Ing. Michal Hudec, CEO MAMSplus, s.r.o.

Services

Oblasť podpory MAMS Professional Consulting Services (MCS)

MAMSplus je poskytovateľom profesionálnych služieb MCS pre všetkých používatelov MSM, DSM, a IRIS (Caché/Ensemble) Služba MCS poskytuje inštalácie a konfigurácie, migrácie, konzultačné služby, vývoj a programovanie, komplexnú údržbu. Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how. MCS poskytuje služby M-technológii priamo na mieste na hardvéroch od HPE, IBM, Dell, MOXA, a ďaľšie. Vieme riešiť takmer všetky požiadavky na softverové platformy OS Windows Server, IBM Power System/AIX , Ubuntu Linux, Red Hat, SUSE, OpenVMS vrátane Cluster a HA. Ponuka konzultačných služieb MCS obsahuje hlavne

 • Migrácia softvéru a hardvéru, migrácia aplikácii do IRIS. Táto komplexná služba vám pomôže presunúť staré aplikácie a potenciálne zmeniť tieto aplikácie v modernom heterogénnom výpočtovom prostredí.
 • Inštalácie a konfigurácie IRIS (Caché/Ensemble)
 • Návrh a realizácia High Availability systémov vysokej dostupnosti 7x24
 • Portovacie a testovacie laboratórium
 • Monitorovanie výkonu a ladenie, analýza bezpečnosti
 • Podniková architektúra
 • Vývoj a implementácia nových aplikácií založených na IRIS (Caché)
 • Údržba a podpora užívateľských aplikácií založených na IRIS (Caché)
 • Riešenie problémov

Služby pre oblasť hardware

Naše služby pre podporu hardvéru obsahujú návrh architektúry, projekt, dodávku a inštaláciu vhodných komponentov predovšetkým pre kritické a výkonné systémy s vysokou dostupnosťou, ktoré sú prevádzkované na platformách IRIS (Caché/Ensemble). Súčasťou dodávok je realizácia projektov hardware a software s komplexným servisom 7x24. Zabezpečujeme komplexné hw služby spojené s dodávkou, install a administráciou v mieste zákazníka s podporou našich partnerov.

Partneri

Vybrané referencie technológie IRIS ( Cache / Ensemble )

Zoznam všetkých referencií nájdete TU. *
 • ESA

  ESA, Európska vesmírna agentúra

  Španielsko

  ESA spustila dňom 19.3.2013 ambicióznu misiu projekt Gaia, ktorého výsledkom je zhromaždovať dáta o miliarde hviezd našej Galaxii a vytvoriť 3-dimenzionálnu mapu našho vesmíru. ESA si pre projekt Gaia zvolila pokročilú technológiu InterSystems, schopnú uchovávať enormné množstvo dát, ktoré musia byť čo najrýchlejšie uložené a analyzované. ESA cez družicu Gaia bude 5 rokov monitorovať miliardy hviezd v našej galaxii. O každej hviezde sa zbierajú dáta ako napr. pozícia, vzdialenosť, pohyb, jas a podobne. Na vybudovanie takého systému je nutné vložiť do databázy 50 miliárd JAVA objektov za sedem dní. Kľúčom k úspechu je pokročilá moderná multidátová objektová technológia, ktorá umožňuje aby boli JAVA objekty vložené priamo do multidimenzionálnych štruktúr. Projekt Gaia je považovaný v súčasnosti za najväčší projekt v astronómii, ktorého sa zúčastnuje 18 členských štátov. Jeho cieľom je vypracovať a realizovať rozvoj európskej vesmírnej stratégie a záručiť, že investície do kozmických aktivít budú aj naďalej poskytovať výhody pre občanov Európy. For additional information on the Gaia initiative, please view the Gaia mission overview and Gaia mission factsheet.

 • LIB-IT DMS

  LIB-IT DMS

  Systémy pre správu a archiváciu podnikových dát všetkého druhu

  Nemecko

  FILERO je integrovaný Web-based enterprise management system, informačná platforma pre riadenie podnikových informácií, ich centralizované skladovanie a používanie v spoločnostiach. Rastúci dopyt zákazníkov po informáciach v posledných rokoch viedol k neustále rastúcemu objemu údajov. LIB-IT DMS využívajú najnovšie technológie InterSystems, ktoré im umožnujú zvládnuť rastúce požiadavky zákazníkov na škálovateľnosť , rastúce množstvo dát v petabajtoch, ktoré by nemohli byť spracované v budúcnosti bez technológie ako napríklad Sharding. Integrálnou súčasťou je integračná a vývojová platforma, ktorá uľahčuje rozšírovanie a progresívne vytváranie sietí systému FILERO .

 • Belgická polícia

  Belgická polícia

  Belgicko

  45 000 belgických policajtov sa spolieha na našu inovatívnu technológiu pri koordinovaní kritických aktivít. Nový integrovaný systém s dvomi úrovňami federálnej a miestnej polície na našej platforme nahradil pôvodnú spleť vlastných informačných systémov. Veľmi jednoduché sa ukázalo migrovanie dát, metadát a procedúr z Informixu a Sybase. Systém podporuje aplikácie, ktoré sa denne používajú na policajnom oddelení ako napr. správa súborov, ľudských zdrojov, logistiky, telefónnych zoznamov , vyšetrovanie zločinov a podobne. Vyšetrovací modul poskytuje vyšetrovateľom široký prehľad informácií o udalostiach, ľuďoch, transporte, miestach a iných rôznych detailoch, nad ktorými sa dajú vykonávať krížové referencie a analýza dát. V európskom verejnom výberovom tendry bola vybraná naša technológia, pretože bola najlepšou kombináciou kvality, spoľahlivosti, výkonu a ceny.

 • SPAR/ASPIAG

  IMAge (Integrated Management Application for Grocery Enterprises)

  SPAR/ASPIAG Rakúsko

  SPAR, najväčšie konzorcium maloobchodných predajcov potravín na svete, je spoločnosťou v hodnote 4 miliárd EUR. IMAge je ERP a POS web real time riešenie poskytujúce funkcie ako riadenie zásob a objednávanie, spolu s funkciami analýzy dát z miestnych a centralizovaných zdrojov, riešenie je neustále v raste. Každý obchod prevádzkuje lokálny modul IMAge, ktorý spravuje pokladničný systém POS, vrátane podpory pre mobilné zariadenia, ktoré umožňujú vstup dát na pultoch obchodov. Lokálny modul pristupuje k centrálnemu systému ERP prostredníctvom intranetu. Webové rozhranie poskytuje manažérom obchodov aktuálny jednotný komplexný pohľad na predaj, sklady, zásoby, objednávky a dodávky v obchode, sú schopní kontrolovať pohyb tovaru, zásoby vo svojich obchodoch a čakajúce dodávky. „ Jednoduchosť, všetko v jednom systéme. To nám dáva konkurenčnú výhodu. “ hovorí Gerd Karnitschnig výkonný riaditeľ SPAR IGT Slovinsko a IT koordinátor spoločnosti ASPIAG. Obchody SPAR siahajú od samoobslužných obchodov, cez špecializované obchody s gurmánskymi potravinami, po supermarkety až po obrovské „hypermarkety“, ktoré predávajú oveľa viac než len potraviny. Projekt IMAge SPAR Austria, sa rozšírilo na 1 400 obchodov aj v Slovinsku, Maďarsku, Chorvátsku, Českej republike a v Taliansku. Ďalší obchodník SPAR, reťazec športových potrieb Hervis, prevedie svojich 150 obchodov v Rakúsku a východnej Európe na IMAge. Technológie InterSystems sú základným úspechom IMAge. Rýchly rozvoj, škálovateľnosť, vysoký výkon, stabilita, všetko v jednom systéme to sú kľúče k úspechu.

Kontakt

sídlo Košická ul. č.52, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

prevádzka Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika


+421 2 55566537

infom@mams.sk


Zákaznícka podpora pre technológie IRIS (Caché/ Ensemble), platform Windows, IBM AIX, Ubuntu Linux, OpenVMS.

Pre registrovaných zákazníkov WRC centrum.

+421 2 55566537

support@mams.sk


V prípade záujmu o prácu v danej technológií Nás neváhajte kontaktovať na doleuvedených kontaktných kanáloch.

+421 2 55566537

recruitment@mams.sk