MAMSplus

sídlo: Košická ul. č.52, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

prevádzka: Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

Kontakty

Tel-fax +421 2 55566537, e-mail : infom@mams.sk

Zákaznícka podpora pre technológie Caché, Ensemble, platformy Windows, IBM AIX,OpenVMS.

Pre registrovaných zákazníkov WRC centrum.

Tel +421 2 55566537, e-mail : support@mams.sk