Referencie

Riešenia pre hutnícky a oceliarsky priemysel, zdravotníctvo, štátnu správu, obchod a služby. Rozsiahle aplikácie napr. digitálne repozitáre, znalostné databázy a knižničné systémy pre vedu, výskum, školstvo a kultúru.

Technologickí partneri