Hardvér

Naše služby pre podporu hardvéru obsahujú návrh a dodávku serverov, ale aj PC vhodných predovšetkým pre systémy, ktoré sú prevádzkované na platformách Caché Windows, IBM AIX, OpenVMS, Linux. Súčasťou dodávok je návrh a realizácia projektov hardware, software a bezpečnosti s komplexným servisom 7x24. Pre zálohovanie a ochranu informačných systémov, databáz, dokumentov dodávame produkty od poprednej spoločnosti Thecus StorageServer. Spoľahlivé riešenia od Thecus sú pripravené pre Cloud systémy, Download Center systémy. Zabezpečujeme komplexné služby spojené s dodávkou, install a administráciou v mieste zákazníka.