Softvér

Informačný systém ODiCA

IS ODiCA je informačný systém, ktorý predstavuje výkonný nástroj pre komplexné činnosti riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca moderných firiem, komplexne rieši problematiku styku Vašej firmy so zákazníkom-odberateľom a dodávateľom. MAMS ponúka integrovaný balík e-aplikácií pokrývajúcich oblasti automatizácie a riadenia skladových, obchodných a finančných transakcií dodávateľsko-odberateľských reťazcov, oblasti inteligentných analýz v reálnom čase.